Procedure behalen (club)handicap 54

Zodra de Pro van oordeel is dat je voldoende vaardig bent, krijg je baanpermissie voor de kleine baan. Dit wordt doorgegeven aan de examencoördinator. Nu heb je toestemming om contact op te nemen met de examencoördinator voor een afspraak voor het regelexamen.

Mocht je hiervoor onverhoopt niet slagen, dan kun je een nieuwe afspraak voor een herkansing maken. Mocht dit opnieuw tot onvoldoende resultaat leiden, dan kan de regelcommissie voorstellen om een volgende herkansing mondeling af te nemen. De regelexamens worden op verschillende data in het clubhuis gehouden.