Stap 3: Handicap 36

Tijdens deze stap, krijg je meer lengte in je slagen door het inzetten van hybrides of fairway houten. Zo ontstaat een duidelijker beeld van je eigen spel en mogelijkheden, waardoor je de holes slimmer gaat spelen.

Je kunt zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score per hole van PAR plus 2. Aan het einde van 10 lessen weet je wat een goede basis (GOH: Grip, Oplijnen, Houding) is voor putten, chippen, pitchen, bunkerslag en swing. De speler kan dit zelf herhalen en weet intussen hoe hij of zij zich veilig en correct moet gedragen op en rond de golfbaan. Hiervoor is een minimum van 120 trainingsuren nodig. De speler is op de hoogte van het 9-stappenplan en kan gebruik maken van De Golf Academie (www.degolfacademie.nl).

Er is ook een Stap 3 handicap 36 cursus.